Polska :: Gal. 55 / 61 
Polska, Mała Wieś, Pałac Walickich (1783-1786).
Mała Wieś
Pałac Walickich (1783-1786).
 
Mała Wieś
Stara wozownia (1786).
Mała Wieś
Ogród różany.
Mała Wieś
Ogród różany.
Mała Wieś
Ogród różany.
Mała Wieś
Pałac Walickich (1783-1786).
Mała Wieś
Ogród różany.
Mała Wieś
Pałac Walickich (1783-1786) - elewacja frontowa.
Mała Wieś
Oficyna Morawskich.
Mała Wieś
Dom ogrodnika (1786).
  n°  4664
13002586